Navigace

Obsah

Schválený rozpočet 2021 + Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023  vyvěšeno 18.1.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2020 vyvěšeno 8.12.2020

Schválený závěrečný účet Svazku obcí Podkletí za rok 2019  vyvěšeno 9.6.2020

Přílohy  závěrečného účtu: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019Rozvaha k 31.12.2019Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019Příloha účetní závěrky k 31.12.2019

Schválený rozpočet 2020 + Střednědobý výhled 2021-2022  vyvěšeno 2.1.2020

Návrh rozpočtu svazek obcí Podkletí 2020  vyvěšeno 28.11.2019

Schválený závěrečný účet Svazku obcí Podkletí za rok 2018  vyvěšeno 30.6.2019

Přílohy: Rozvaha 2018Výkaz zisku a ztráty 2018Příloha účetní závěrky 2018Přezkoumání hospodaření za rok 2018 

Schválený rozpočet 2019 + Střednědobý výhled 2020-2021  vyvěšeno 3.1.2019