Navigace

Obsah

Schválený závěrečný účet Svazku obcí Podkletí za rok 2019  vyvěšeno 9.6.2020

Přílohy  závěrečného účtu: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019Rozvaha k 31.12.2019Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019Příloha účetní závěrky k 31.12.2019

Schválený rozpočet 2020 + Střednědobý výhled 2021-2022  vyvěšeno 2.1.2020

Návrh rozpočtu svazek obcí Podkletí 2020  vyvěšeno 28.11.2019

Schválený závěrečný účet Svazku obcí Podkletí za rok 2018  vyvěšeno 30.6.2019

Přílohy: Rozvaha 2018Výkaz zisku a ztráty 2018Příloha účetní závěrky 2018Přezkoumání hospodaření za rok 2018 

Schválený rozpočet 2019 + Střednědobý výhled 2020-2021  vyvěšeno 3.1.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2017 - Podkletí vyvěšeno 29.6.2018

Přílohy Závěrečného účtu za rok 2017:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

Rozvaha Výkaz zisku a ztrátyPřílohaVýkaz plnění rozpočtu

Schválený rozpočet 2018 + střednědobý výhled na 2019-2020 vyvěšeno 4.1.2018

Rozpočtové opratření č. 1/2018 vyvěšeno 18.1.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018  vyvěšeno 10.8.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018  vyvěšeno 4.9.2018

Rozpočtové opatření č.4/2018 č. 5/2018  vyvěšeno 8.11.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018 - vyvěšeno 15.11.2018