Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a nařízení obce

Povinně zveřejňované informace

V současné době se připravují dokumenty pro uveřejnění.

 

Místní vyhlášky

 

                                                  Název vyhlášky                                                 Účinnost

Řád veřejného pohřebiště městyse Křemže (611.89 kB) 15.12.2020

OZV č. 1/2015 o systému shromažďování odpadu

25.6.2015

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích vyhlaska o mistnich poplatcich.doc

1.4.2011 

OZV č.4/2004 o závazných částech změny č. 1 územního plánu SÚ Křemže

1.1.2005

OZV č.3/2004 kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003

1.1.2005

OZV č.2/2004 kterou se ruší OZV č. 5/2003 a 1/2004

1.1.2005

OZV č.4/2003 o systému nakládání s komunálním odpadem

1.1.2004

OZV č.3/2003 o chovu psů

1.1.2004

OZV č.2/2003 o místních poplatcích  
OZV č.2/1999 o použití účelových prostředků FRB

1.7.1999

OZV č.2/1998 doplněk OZV č.3/1997

16.3.1998

OZV č. 3/1997 Závazné regulativy využití území

11.10.1997

OZV č.1/1994 o použití koeficientu 1,5 pro výpočet daně ze staveb pro individ. rekreaci

31.1.1994

OZV č.2/1993 ÚHZ pro vypracování územního plánu

22.9.1993

OZV č.5/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

1.1.1993

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Oznámení, důležitá sdělení

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty