Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace k havárii komunikace „Pod Jáníčkem“

 

Informace doplněné na základě výrobního výboru dne 14.6.2017

 

Na pracovním výboru byla předložena projektová dokumentace ve stavu“před dokončením“.

V místě havarie opěrné zdi dojde v délce 45 m k založení dvojitého záporového pažení pro budoucí zajištění stavební jámy.S ohledem na problematickou parcelu č.35 kde nelze identifikovat vlastníka bude stavba zatím rozdělena na Stavbu 1 a Stavbu 2.

Rozpočet stavby bude investorům předán do 22.6.2017.

Stavební úřad zajistí v dostatečném předstihu před začátkem stavby vyrozumění o nutnosti připojení přilehlých nemovitostí na nové kanalizační přípojky.

Dojde ke koordinaci tras vedení VO a NN a budou založeny rezervní chráničky pod novou komunikaci.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje určí požadavky objednatele(Jihočeský kraj) do rozpočtu stavby a koordinátor BOZP určí zároveň požadavky BOZP do rozpočtu stavby.

Další nové informace budeme nadále zveřejňovat na této stránce.

 

Velké dopravní problémy pro naše občany, zejména na chlumské straně Křemežského potoka ale i projíždějící návštěvníky, způsobila statická havárie na opěrné zdi komunikace „Pod Jáníčkem“. Tato komunikace je v majetku Jihočeského kraje a ve správě jeho příspěvkové organizace tj. Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zde územního pracoviště v Č. Krumlově. Na nevyhovující stav upozorňujeme již nejméně 15 let a byli jsme ubezpečováni, že tato stavba je prioritně uvedena v tzv. “bílé knize“ s realizací do pěti let. Když se ani po povodních v roce 2002 nic nedělo, vyslovil jsem kacířskou myšlenku, že kdyby velká voda v roce 2002 komunikaci strhla, konat by se muselo. To jsem ale netušil, že se tato myšlenka naplní, i když až po 15 letech.

Dne 17.5.  ve večerních hodinách jsem byl ze strany Správy a údržby silnic informován, že statik nařídil okamžité uzavření komunikace včetně schůdků do Chlumu, s tím, že ještě tentýž večer dojde k instalaci dopravního značení.

Hned v pátek 19.5. svolal Jihočeský kraj, jako vlastník komunikace schůzku všech zainteresovaných k projednání následného postupu. K mé úlevě se ukázalo z důvodů technických a finančních nemožné řešení pouze lokálního zajištění havárie s tím, že všechno bude směřovat co nejrychleji k plánované a projektované rekonstrukci celé komunikace.

Vás, občany bude ale hlavně zajímat informace o následujícím postupu:

Zhruba do prvního červnového týdne bude dopracována projektová dokumentace a výkaz výměr, pro veřejnou soutěž na dodavatele. Následovat bude nezbytné správní řízení u odboru dopravy Městského úřadu v Č. Krumlově. Odhadem na přelomu září a října bude stavba připravena na veřejnou soutěž a v závěru roku by mohli být zahájeny bourací práce. Pokud vše půjde bez větších problémů, jako stavař odhaduji realizaci na celý následující rok 2018.

Do doby zahájení realizace bude umožněn průchod pěších a cyklistů kolem domovní fronty v šířce ca 1 metr. Schůdky na Chlum jsou uzavřené, možné je využít trasu za lávkou po náhonu a ulicí Pod kopcem na náměstí.

Zároveň jednáme se Správou a údržbou silnic o vylepšení současného provizorního dopravního značení, které mate zejména cizí návštěvníky a možnosti dalších objížďkových tras , zejména Hamr-Lhotka. Trasa přes Olešnice je technicky nereálná. Dne 22.5. vydal odbor dopravy MěÚ Č. Krumlov rozhodnutí o povolení uzavírky ul. Pod Jáníčkem, zatím do konce května 2018 a dále rozhodnutí o podrobném dopravním značení které by se mělo v nejbližších dnech doplňovat.

Zároveň bude potřeba počítat s prodloužením dojezdových časů autobusové dopravy, neboť nemohou projíždět návsí obce Holubov, ale objížďkou přes Krásetín.

Závěrem prosím o respektování zákazu používání schůdků na Chlum, který je mnohdy, jak jsem se osobně přesvědčil porušován. Je to jen a pouze z důvodu ohrožení zdraví a života.

Prosím i o pochopení a toleranci této situace, věřím, že ji zvládneme jako jsme zvládli jiné obtížné situace a odměnou nám bude nová a bezpečná komunikace Pod Jáníčkem jak pro motoristy tak pro pěší.

S případnými podrobnými dotazy a připomínkami je možné se obracet na Krajskou správu a údržbu silnic, pracoviště Český Krumlov-pan Němeček, tel. 380709011.

Veškeré nové informace budeme okamžitě průběžně zveřejňovat na těchto stránkách-www.kremze.cz.

S úctou a přáním optimistických letních dnů plných příjemnějších zpráv.

Ing. Josef Troup, starosta