Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.


1. Úplný název povinného subjektu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění následných úprav.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní údaje

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ : 00245950

7. DPH - Městys Křemže je plátcem DPH

8. Dokumenty 
    Rozpočet v aktuálním a uplynulém roce
    Vyhlášky a nařízení obce

9. Žádosti o informace
  

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře
      Úřad městyse Křemže  nabízí  v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře.
Žádost o poskytnutí informace

      Další formuláře si můžete stáhnout z:   www.form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
       Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.

14. Předpisy
       Obecně závazné vyhlášky  jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě 
       a  na úřední desce .

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

      Vzor návrhu licenční smlouvy
      Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.