Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rada městyse

Povinně zveřejňované informace

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada obce zastupitelstvu obce. Radě obce nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek.

Členové rady

Jméno a příjmení Funkce v radě
Ing. Josef Troup

starosta

Mgr. Jana Cipínová

místostarostka

Ing. Stanislav Neuberg

radní

Ing. Otta Šandera

radní

MUDr. Petr Mašek

radní

Komise rady městyse

Přestupková komise

Předseda: JUDr. Milan Šišolák
Členové:  Ing. Otta Šandera, , Jaroslava Schusterová

Komise pro přidělování půjček z FRB (Fondu rozvoje bydlení)

Předseda: Ing. Petr Ježek
Členové: členové Rady obce, předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, vedoucí stavebního úřadu