Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Úřední deska - Archiv

 

Vyvěšené dokumenty

 

Název dokumentu

Datum vyvěšení

Volební registrace 01.09.2006
Volební registrace 01.09.2006
Volební registrace 01.09.2006
Volební registrace 01.09.2006
Záměr Obce o prodej pozemku 04.09.2006
Záměr Obce o prodej pozemku 04.09.2006
Počet a sídlo voleb. okrsků 05.09.2006

18.9. 2006 se od 19.00 hodin koná veřejné zasedání ZO

11.09.2006

Dražební vyhláška 13.09.2006
Záměr obce Křemže 05.10.2006
Dražební vyhláška 20.10.2006
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 21.10.2006
Výsledky voleb do zastupitelstva 21.10.2006
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a správě PF ČRDražební vyhláška 19.10.2006
Veřejná vyhláška 30.10.2006
Veřejná vyhláška 02.11.2006
Vyhláška Finančního úřadu 02.11.2006
Dražební vyhláška 20.11.2006
Dražební vyhláška 20.11.2006
Dražební vyhláška 20.11.2006
Dražební vyhláška 20.11.2006
Dražební vyhláška 20.11.2006
Dražební vyhláška 27.11.2006
Dražební vyhláška 27.11.2006
Dražební vyhláška 27.11.2006
Dražební vyhláška 27.11.2006
Záměr obce 12.12.2006
Veřejná vyhláška 02.01.2007
Integrované povolení 02.01.2007
Integrované povolení 02.01.2007
Integrované povolení 02.01.2007
Sociální podpora 05.01.2007
Rozpočet městysena rok 2007 10.01.2007
Územní rozhodnutí

22.01.2007

Územní řízení sloučené se stavebním Výst/340/2007-Ob 7.3.2007
Svazek obcí vodovod Křemže 19.02.2007
Výběrové řízení Holubov 19.02.2007
Výběrové řízení Holubov 19.02.2007
Výběrové řízení Holubov 19.02.2007
Výběrové řízení Holubov 19.02.2007
Škola 27.02.2007
Škola 27.02.2007
Územní rozhodnutí

14.02.2007

Územní rozhodnutí 14.02.2007
Územní rozhodnutí - Výst/16/2007-Bü 6.3.2007
Územní rozhodnutí - Výst/48/2007-Bü 23.3.2007
Územní řízení (rozhodnutí) - Výst/226/2007-Ob 23.3.2007
Územní řízení spojené se stavebním povolením - Výst/339/2007-Bü 23.3.2007
Územní řízení spojené se stavebním - E.ON - Cába - přeložka 26.3.2007
Záměr obce 26.3.2007
Územní řízení spojené se stavebním povolením - Výst/467/2006-Ob - "Lahůdky u Cábů" 28.3.2007
Plán oblasti povodí Horní Vltavy 02.04 2007
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Pelikánovi - Výst/230/2007-Ob 4.4.2007
Výsledek auditu 4.4.2007
Výsledek auditu 4.4.2007
Výsledek auditu 4.4.2007
Výsledek auditu 4.4.2007
Rozbor hospodaření 4.4.2007
Rozbor VHČ 4.4.2007
Závěrečný účet 4.4.2007
Územní řízení spojené se stavebním - Hruškovi - Holubov - Výst/380/2007-Ob 11.4.2007
Územní řízení spojené se stavebním - Kociánovi - Nová Ves - Výst/468/2007-Ob 11.4.2007
Obnova katastrálního operátu 17.4.2007
Oznámení o obnově katastrálního operátu 17.4.2007
ZTV Luční str. 1 7.5.2007
ZTV Luční str. 2 7.5.2007
ZTV Luční str. 3 7.5.2007
ZTV Luční str. 4 7.5.2007
ZTV Luční str. 5 7.5.2007
ZTV Luční str. 6 7.5.2007
ZTV Luční str. 7 7.5.2007
Svazek obcí Podkletí 7.5.2007
Dne 22.5.2007 se koná VZ ZM,sál radnice v 19.00 13.5.2007
Rozhodnutí - Longauerovi - Výst/477/2007-Ob 16.5.2007
Vyhláška - vyměření daně z nemovitosti 16.5.2007
E.ON - Rozhodnutí - p.Cába NN - Výst/393/2007-Ob 16.5.2007
Hanč - Rozhodnutí - Novostavba RD - Třísov - Výst/339/2007-Bü 17.5.2007
Lahudky u Cabu - Rozhodnutí - Výst/467/2007-Ob 21.5.2007
Prochazkovi - Novostavba RD - Rojšín - Výst/752/2007-Ob 23.5.2007
Hruskovi - Novostavba RD - Holubov - Výst/380/2007-Ob 23.5.2007
Kocianovi - Novostavba RD - Nová Ves - Výst/468/2007-Ob 28.5.2007
Veřejná vyhláška 8.6.2007
ZTV_Lucni_zastaveni_rizeni 6.6.2007
Závěrečný účet 26.6.2007
Výběrové řízení 29.6.2007
Prochazkovi - Novostavba RD - Rojšín - Výst/752/2007-Ob 2.7.2007
Czonsky - Novostavba RD - Chlum - Výst/1131/2007-Ob - oznámení zahájení řízení 9.7.2007
E.ON - p. Schneider - Brloh - oznámení zahájení řízení 12.7.2007
Rytíř - Novostavba RD - Loučej - Výst/906/2007-Bü - oznámení zahájení řízení 13.7.2007
Veřejná vyhláška

13.8.2007

Záměr obce 16.8.2007
Zkapacitnění propustku na silnici III/1438 Stupná - str. 1 28.8.2007
Zkapacitnění propustku na silnici III/1438 Stupná - str. 2 28.8.2007
Oznámení o zahájení řízení - p. Kříž - Novostavba RD - Výst/1499/2007-Ob 18.9.2007
Oznámení o zamýšleném převodu - Pozemkový fond ČR 24.9.2007
Veřejná vyhláška 26.9.2007
Veřejná vyhláška 26.9.2007
Veřejná vyhláška 26.9.2007
Veřejná vyhláška 26.9.2007
Rozhodnutí - TELEFONICA O2 - ÚR+SP - Výst/1089/2007-Bü 1.10.2007
Usnesení o nařízení dražebního jednání str. 1 2.10.2007
Usnesení o nařízení dražebního jednání str. 2 2.10.2007
Usnesení o nařízení dražebního jednání str. 3 2.10.2007
Usnesení o nařízení dražebního jednání str. 4 2.10.2007
Sládek - Přístavba sedlářské dílny - Křemže - Výst/1128/2007-Bü 2.10.2007
Veřejné zastupitelstvo Městyse Křemže se koná dne 2.10.2007 od 19:00 hodin v sále radnice  
Rozhodnutí - p. Buble - Přístavba Holubov - Výst/1309/2007-Ob 10.10.2007
Stavební povolení - zkapacitnění propustku Stupná - str.1 10.10.2007
Stavební povolení - zkapacitnění propustku Stupná - str.2 10.10.2007
Stavební povolení - zkapacitnění propustku Stupná - str.3 10.10.2007
Stavební povolení - zkapacitnění propustku Stupná - str.4 10.10.2007
Stavební povolení - zkapacitnění propustku Stupná - str.5 10.10.2007
Stavební povolení - zkapacitnění propustku Stupná - str.6 10.10.2007
Oznámení zahájení řízení - p. Cába - Přístřešek pro materiál - Výst/1451/2007-Bü 16.10.2007
Oznámení zahájení řízení - E.ON pí. Čudanová - Výst/1705/2007-Bü 16.10.2007
Oznámení zahájení řízení - pí. Bínová - Na Výsluní - Výst/1747/2007-Bü 5.11.2007
Rozhodnutí - změna pozemku - p. Cába - Výst/1653/2007-Bü 7.11.2007
Rozhodnutí - pí. Cudanova - kabel NN - Výst/1705/2007-Bü 13.11.2007
Oznámení zahájení řízení - p. Pevný - Rodinný dům - Výst/1845/2007-Bü 22.11.2007
Rozhodnutí - pí. Bínová - Rodinný dům - Výst/1747/2007-Bü 22.11.2007
Oznámení o zamýšleném převodu - Pozemkový fond ČR 22.11.2007
Rozhodnutí - p. Kříž - Rodinný dům, Rohy - Výst/1499/2007-Ob 27.11.2007

 

Stavební úřad (formulář) - ohlášení odstranění stavby  
Stavební úřad (formulář) - ohlášení stavby  
Stavební úřad (formulář) - oznámení o užívání  
Stavební úřad (formulář) - změna užívání stavby  
Stavební úřad (formulář) - stavební povolení  
Stavební úřad (formulář) - kolaudační souhlas  
Stavební úřad (formulář) - územní souhlas  
Stavební úřad (formulář) - územní plánovací informace  
Stavební úřad (formulář) - územní rozhodnutí  
Stavební úřad (formulář) - rozhodnutí dělení a slučování pozemků  
Stavební úřad (formulář) - změna užívání území  
Vyhláška FÚ 3.12.2007
Vyhláška FÚ 3.12.2007
Oznámení o uložení písemnosti - Milan Papšo - č.j. V-3726/07/VV-0361-021 6.12.2007
Rozpočet RSOV 2008 6.12.2007
VZ Městyse Křemže, 17.12.2007 10.12.2007
Usnesení - doručování Karlu Plucarovi - Výst/2007/2007 20.12.2007
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD, Nová Ves - Výst/2113/2007-Ob 21.12.2007
Oznámení o zahájení řízení - Stavba pro zemědělství, Brloh - Výst/2101/2007-Ob 21.12.2007
Oznámení o zahájení - Zemědělská stavba - stáj VBS - Výst/2112/2007-Bü 3.1.2008
Oznámení o zahájení řízení - Zemědělská stavba - silážní žlab - Výst/2123/2007-Bü 3.1.2008
Oznámení o zahájení řízení - Hospodářská stavba - p. Vokurka, Stupenske Jednoty - Výst/19/2008-Ob 9.1.2008
Rozhodnutí - E.ON, pí. Boudová - Výst/1878/2007-Ob 14.1.2008
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD, Chlum - Výst/100/2008-Ob 16.1.2008
Rozhodnutí - Zemědělská stavba - stáj VBS - Výst/2112/2007-Bü 23.1.2008
Rozhodnutí - Novostavba, Nová Ves - Hüttner - Výst/2113/2007-Ob 28.1.2008
Záměr obce 29.1.2008
Dražební vyhláška - č.j. 125 EX 460/06-63 str. 1 29.1.2008
Dražební vyhláška - č.j. 125 EX 460/06-63 str. 2 29.1.2008
Oznámení o zahájení řízení - Stavební úpravy RD č.p. 39 Krásetín - Výst/2062/2007-Bü 1.2.2008
Oznámení o zahájení řízení - Hospodářský objekt k rybníku ve Mříčí - Výst/1079/2007-Bü 1.2.2008
Rozpočet 2008 5.2.2008
Rozhodnutí - Novostavba RD, Chlum, p. Pevný - Výst/1845/2007-Bü 8.2.2008
Veřejná vyhláška 14.2.2008
Novostavba rodinného domu, p. Kříž, Výst/1499/2007-Ob - Odvolání - str.1 18.2.2008
Novostavba rodinného domu, p. Kříž, Výst/1499/2007-Ob - Odvolání - str.2 18.2.2008
Novostavba rodinného domu, p. Kříž, Výst/1499/2007-Ob - Odvolání - str.3 18.2.2008
Novostavba rodinného domu, p. Kříž, Výst/1499/2007-Ob - Odvolání - str.4 18.2.2008
Novostavba rodinného domu, p. Kříž, Výst/1499/2007-Ob - Odvolání - str.5 18.2.2008
Novostavba rodinného domu, p. Kříž, Výst/1499/2007-Ob - Odvolání - str.6 18.2.2008
Novostavba rodinného domu, p. Kříž, Výst/1499/2007-Ob - Odvolání - str.7 18.2.2008
Novostavba rodinného domu, p. Kříž, Výst/1499/2007-Ob - Odvolání - str.8 18.2.2008
VZ zastupitelstva Městyse Křemže, 26.2. 2008 18.2.2008
Výběrové řízení ZŠ 21.2.2008
Rozhodnutí - Hospodářská stavba, p. Vokurka - Výst/19/2008-Ob 22.2.2008
Rozhodnutí - Novostavba RD, Chlum, p. Prayer - Výst/100/2008-Ob 22.2.2008
Oznámení o zahájení řízení - Nástavba jídelny - Výst/222/2008-Bü 4.3.2008
Oznámení o zahájení řízení - E.ON, č.p. 45 až 57, rekonstrukce - NN - Výst/368/2008-Bü 4.3.2008
Oznámení zahájení řízení - změna druhu pozemku - p. Vacek - Výst/361/2008-Bü 11.3.2008
Oznámení zahájení řízení - rozšíření rybníčku Krásetín - p. Anderle - Výst/363/2008-Bü 11.3.2008
Oznámení o zahájení řízení - přístavba Nová Ves č.p. 46 - p. Kalíšek - Výst/484/2008-Ob 18.3.2008
Oznámení o zahájení řízení - novostavba RD, Mříč - p. Slávik - Výst/321/2008-Ob 20.3.2008
Oznámení o zahájení řízení - přístavba skladu - pí. Maříková, Třísov - Výst/544/2008-Ob 25.3.2008
Veřejná vyhláška 27.3.2008
Oznámení o zahájení řízení - novostavba RD, pí. Veselá, p. Matulka - Výst/549/2008-Ob 27.3.2008
Oznámení o zahájení řízení - hospodářské příslušenství - p. Jungvirt, Chmelná - Výst/541/2008-Bü 27.3.2008
Oznámení o zahájení řízení - stavební úpravy RD Mříč č.p. 43 - p. Slezák - Výst/586/2008-Bü 28.3.2008
Oznámení o zahájení řízení - kanalizační a vodovodní přípojka, p. Bachtjan, Holubov - Výst/482/2008-Ob 1.4.2008
Rozhodnutí - silážní žlab, Brloh - Výst/2123/2007-Bü 3.4.2008
Oznámení o zahájení řízení - p. Kříž - NN, Jánské Údolí - Výst/596/2008-Ob 7.4.2008
Oznámení o zahájení řízení - Krásetín, Podluží, pí. Vallová, p. Ekhardt - NN 7.4.2008
výluka_pro.doc 9.4.2008
Oznámení o VŘ druž byt str 1-4.doc 9.4.2008
Oznámení str 5 s podpisem.jpg 9.4.2008
Oznámení o zahájení řízení - Vinná, samota u silnice, pí. Mieglová - NN 14.4.2008
Svazek obcí Podkletí.doc 14.4.2008
Svazek obcí Vodovod.DOC 14.4.2008
záměr obce.doc 14.4.2008
Rozhodnutí - Nástavba jídelny ZŠ Křemže - Výst/222/2008-Bü 15.4.2008
Dražební vyhláška č.j. EX 247/07-14 str. 1 16.4.2008
Dražební vyhláška č.j. EX 247/07-14 str. 2 16.4.2008
Dražební vyhláška č.j. EX 247/07-14 str. 3 16.4.2008
Návrh zadání změny územního plánu - Dolní Třebonín 17.4.2008
Grafická změna územního plánu Dolní Třebonín část A,B 17.4.2008
Grafická změna územního plánu Dolní Třebonín část C 17.4.2008
Grafická změna územního plánu Dolní Třebonín část D,E 17.4.2008
Návrh zadání změny územního plánu Dolní Třebonín - textová část str. 1 17.4.2008
Návrh zadání změny územního plánu Dolní Třebonín - textová část str. 2 17.4.2008
Návrh zadání změny územního plánu Dolní Třebonín - textová část str. 3 17.4.2008
Návrh zadání změny územního plánu Dolní Třebonín - textová část str. 4 17.4.2008
Návrh zadání změny územního plánu Dolní Třebonín - textová část str. 5 17.4.2008
Návrh zadání změny územního plánu Dolní Třebonín - textová část str. 6 17.4.2008
Návrh zadání změny územního plánu Dolní Třebonín - textová část str. 7 17.4.2008
Návrh zadání změny územního plánu Dolní Třebonín - textová část str. 8 17.4.2008
Návrh zadání změny územního plánu Dolní Třebonín - textová část str. 9 17.4.2008
Oznámení o zahájení řízení - Mateřská škola Křemže, nástavba knihovny - Výst/731/2008-Bü 18.4.2008
Oznámení o zahájení řízení - Chlum CK, 3 RD ZTV, ÚPS - Výst/715/2008-Bü 21.4.2008
Rozhodnutí - Změna využití území, Jánské Údolí, p. Vacek - Výst/361/2008-Bü 23.4.2008
Rozhodnutí - Novostavba RD, Holubov, p. Matulka a pí. Veselá - Výst/549/2008-Ob 24.4.2008
Veřejná vyhláška 28.4.2008
Rozhodnutí - Přístavba RD, Nová Ves, p. Kalíšek - Výst/484/2008-Ob 29.4.2008
Rozhodnutí - Novostavba RD, Mříč, p. Slávik - Výst/321/2008-Ob 29.4.2008
Rozhodnutí - Stavební úpravy - p. Smola, Krásetín - Výst/2062/2007-Bü 2.5.2008
Rozhodnutí - územní rozhodnutí, p. Anderle, Krásetín - Výst/363/2008-Bü 2.5.2008
Rozhodnutí - E.ON rekonstrukce Mříč - Výst/368/2008-Bü 2.5.2008
Rozhodnutí - Přístavba skladu - pí. Maříková, Třísov - Výst/544/2008-Ob 7.5.2008
Rozhodnutí - Stavební úpravy Mříč 43, p. Slezák - Výst/586/2008-Bü 12.5.2008
Oznámení PK parcely Besednice.pdf 13,5,2008
Veřejná vyhláška.jpg 13.5.2008
Rozhodnutí - Hospodářské příslušenství - p. Jungvirt, k.ú. Křemže 22.5.2008
Rozhodnutí - E.ON, Vinná, samota u silnice, pí Mieglová - Výst/675/2008-Ob 26.5.2008
Oznámení o zahájení řízení - Včelín a sklad - p. Novák, Krásetín - Výst/917/2008-Bü 10.6.2008
Oznámení o zahájení řízení - kanalizační přípojka - manž. Váchovi, manž. Korostenski, Holubov - Výst/830/2008-Bü 10.6.2008
Oznámení o zahájení řízení - stavba pro lesnictví - p. Švarc, Jaronín - Výst/1058/2008-Bü 10.6.2008
VZ zastupitelstva Městyse Křemže, 17.6.2008 10.6.2008
Rozhodnutí - Kanalizační přípojka, p. Bachjan, Holubov - Výst/482/2008-Ob 13.6.2008
Rozhodnutí - Chlum CK, 3 RD ZTV, ÚPS - Výst/715/2008-Bü 17.6.2008
Veřejná vyhláška 17.6.2008
Výběrové řízení 20.6.2008
Rozhodnutí - ČOV a studna, manželé Bartošovi, Chlum - Výst/923/2008-Ob 23.6.2008
Rozhodnutí - Mateřská škola Křemže, nástavba knihovny - Výst/731/2008-Bü 24.6.2008
Oznámení o zahájení řízení - zemědělská stavby, sklad sena U Štroba - p. Kovář, Stupná - Výst/1212/2008-Bü 8.7.2008
Oznámení o zahájení řízení - odvodnění betonové plochy, p. Cába, Křemže - Výst/1099/2008-Bü 8.7.2008
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD, Chlum, p. Bartoš - Výst/1101/2008-Ob 14.7.2008
Rozhodnutí - Sklad nářadí, stavba pro lestnictví - p. Švarc - Jaronín - Výst/1058/2008-Bü 14.7.2008
Oznámení o zahájení řízení - Chlum, p. Vacha - NN - Výst/1264/2008-Ob 15.7.2008
Oznámení o zahájení řízení - Chlumeček, p. Doško - NN - Výst/1266/2008-Ob 15.7.2008
Oznámení o zamýšleném převodu 29.7.2008
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD, Bohouškovice, p. Duda - Výst/1393/2008-Ob 6.8.2008
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD, Chlumeček, manželé Lechnerovi - Výst/1405/2008-Ob 7.8.2008
Minimální počet členů OVK 18.8.2008
Usnesení - dražební vyhláška EX 637/04-89 str. 1 18.8.2008
Usnesení - dražební vyhláška EX 637/04-89 str. 2 18.8.2008
Oznámení o zahájení řízení - přístavba autoservisu, Mříč, manželé Koprnovi - Výst/1435/2008-Bü 18.8.2008
Rozhodnutí - Chlumeček, p. Doško - NN - Výst/1266/2008-Ob 20.8.2008
Rozhodnutí - zemědělská stavba - sklad sena U Štroba - Výst/1212/2008-Bü 20.8.2008
Oznámení o zahájení řízení - Nová Ves, rozšíření fotbalového hřiště - Výst/1421/2008-Bü 20.8.2008
Rozhodnutí - Včelín a sklad včelařských potřeb, Krásetín, manželé Novákovi - Výst/917/2008-Bü 21.8.2008
Usnesení - dražební vyhláška č.j. 125 EX 460/06-92 str. 1 22.8.2008
Usnesení - dražební vyhláška č.j. 125 EX 460/06-92 str. 2 22.8.2008
Rozhodnutí - Holubov, manželé Váchovi a Korostenski - společná kanalizační přípojka - Výst/830/2008-Bü 22.8.2008
Rozhodnutí - Krásetín, Podluží, pí. Vallová, p. Ekhardt - NN - Výst/462/2008-Bü 25.8.2008
Rozhodnutí - Novostavba RD, manželé Bartošovi, Chlum - Výst/1101/2008-Ob 27.8.2008
Dražební vyhláška - sp. zn. 105-EX 258/07 str. 1 9.9.2008
Dražební vyhláška - sp. zn. 105-EX 258/07 str. 2 9.9.2008
Dražební vyhláška - sp. zn. 105-EX 258/07 str. 3 9.9.2008
Dražební vyhláška - sp. zn. 105-EX 258/07 str. 4 9.9.2008
Dražební vyhláška - sp. zn. 105-EX 258/07 str. 5 9.9.2008
Dražební vyhláška - sp. zn. 105-EX 258/07 str. 6 9.9.2008
Rozhodnutí (autoremetuda) - Chlum CK, 3 RD ZTV, ÚPS - Výst/715/2008-Bü 9.9.2008
Záměr městyse 12.9.2008
Rozhodnutí - Chlum, p. Vacha - NN - Výst/1264/2008-Ob 26.9.2008
Oznámení o místě konání voleb 2.10.2008
Rozhodnutí - protipovodňová opatření Třísov meze - Výst/1675/2008-Bü 3.10.2008
Oznámení o zahájení řízení - Loučej, Rytíř - NN - Výst/1705/2008-Ob 8.10.2008
Rozhodnutí - Novostavba RD, Chlumeček, manželé Lechnerovi - Výst/1405/2008-Ob 13.10.2008
Oznámení o zahájení řízení - Jaronín - Sedm Chalup, ČOV a splašková kanalizace - Výst/1735/2008-Bü 21.10.2008
Oznámení o zahájení řízení - zemědělská stavba, Krásetín - Výst/1794/2008-Ob 21.10.2008
Oznámení o zahájení řízení - Chlum, U Pekárny, RD - NN - Výst/1817/2008-Ob 30.10.2008
Oznámení o zahájení řízení - Jánské Údolí, základová stanice VN, TS, NN - Výst/1875/2008-Ob 10.11.2008
Kolaudační rozhodnutí - Výst/1660/2008-Bü 10.11.2008
Rozhodnutí - odvodnění betonové plochy, Cába - Výst/1099/2008-Bü 11.11.2008
Oznámení o zahájení řízení - Křemže - obnova a dostavba ČOV - Výst/1514/2008-Bü 11.11.2008
Rozhodnutí - Loučej, p. Rytíř - NN - Výst/1705/2008-Ob 12.11.2008
Oznámení o zahájení řízení - vodovodní přípojka, manželé Váchovi, Holubov - Výst/1526/2008-Bü 12.11.2008
Oznámení o opakovaním územním řízení - Novostavba RD, manželé Křížovi, Jánské Údolí - Výst/1499/2007-Ob 13.11.2008
Oznámení o zahájení řízení - Chmelná, p. Fleischmann, p. Dolejší - NN - Výst/1904/2008-Ob 14.11.2008
Oznámení o zahájení řízení - Holubov, směr Krásetín, p. Kočer - NN - Výst/1905/2008-Ob 14.11.2008
Rozhodnutí - Přístavba autoservisu, Mříč č.p. 21, manželé Koprnovi - Výst/1435/2008-Bü 18.11.2008
Oznámení o výběrovém řízení čís. C/114/2008 str. 1 26.11.2008
Oznámení o výběrovém řízení čís. C/114/2008 str. 2 26.11.2008
Oznámení o výběrovém řízení čís. C/114/2008 str. 3 26.11.2008
Oznámení o výběrovém řízení čís. C/114/2008 str. 4 26.11.2008
Oznámení o výběrovém řízení čís. C/114/2008 str. 5 26.11.2008
Dražební vyhláška str. 1 26.11.2008
Dražební vyhláška str. 2 26.11.2008
Dražební vyhláška str. 3 26.11.2008
Dražební vyhláška str. 4 26.11.2008
Dražební vyhláška str. 5 26.11.2008
Dražební vyhláška spisová značka 1 E 297/95 str. 1 28.11.2008
Dražební vyhláška spisová značka 1 E 297/95 str. 2 28.11.2008
Dražební vyhláška spisová značka 1 E 297/95 str. 3 28.11.2008
Dražební vyhláška spisová značka 1 E 297/95 str. 4 28.11.2008
Rozhodnutí - Obec Nová Ves - rozšíření fotbalového hřiště, přeložka a zkapacitnění koryta Chmelenského potoka - Výst/1421/2008-Bü 3.12.2008
Rozhodnutí - Chlum, U Pekárny - NN - Výst/1817/2008-Ob 8.12.2008
Rozhodnutí - Zemědělská stavba - sklad zemědělské techniky, Krásetín - Výst/1794/2008-Ob 8.12.2008
Rozhodnutí - Jaronín - Sedm Chalup, ČOV a splašková kanalizace - Výst/1735/2008-Bü 9.12.2008
Oznámení o zahájení řízení - Zemědělská stavba - stáj pro koně, Křemže (Podkova) - Výst/1903/2008-Bü 9.12.2008
Oznámení o zahájení řízení - Rybník "U Šimečků" - p. Tanzer - Výst/1942/2008-Bü 9.12.2008
Oznámení o zahájení řízení - Změna ochranného pásma ČOV Nová Ves - Výst/2019/2008-Bü 9.12.2008
Oznámení o zahájení řízení - Fotovoltaická elektrárna Mříč - Výst/2023/2008-Bü 17.12.2008
Oznámení o zahájení řízení - Rodinný dům s provozovnou, Holubov - Výst/2105/2008 2.1.2009
Rozhodnutí - Holubov, směr Krásetín, p. Kočer - NN - Výst/1905/2008-Ob 5.1.2009
Rozhodnutí - územní rozhodnutí, Novostavba RD, Jánské Údolí, Rohy, manželé Křížovi - Výst/1499/2007-Ob 7.1.2009
Oznámení o zahájení řízení - Změna orné půdy na zahradu - ovocný sad, manželé Kubecovi - Výst/2103/2008-Bü 7.1.2009
Rozhodnutí - Holubov - vodovodní přípojka pro RD č.p. 151 na pozemku st. 1058/3 - Výst/1526/2008-Bü 9.1.2009
Informace o změnách na dani z nemovitostí od roku 2009 19.1.2009
Oznámení o zahájení řízení - Rodinný dům s přípojkami, Holubov - Výst/2066/2008-Ob 19.1.2009
Oznámení o zahájení řízení - Brloh, propojení TS obec a TS škola - NN - Výst/1979/2008-Ob 20.1.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ODSH 4960/08-Pr 23.1.2009
Rozhodnutí - Křemže - obnova a dostavba ČOV - Výst/1514/2008-Bü 26.1.2009
Rozhodnutí - Rybník "U ŠIMEČKŮ" - Výst/1942/2008-Bü 27.1.2009
Rozhodnutí - Změna ochranného pásma ČOV Nová Ves - Výst/2019/2008-Bü 28.1.2009
Rozhodnutí - Novostavba RD 2 BJ - Holubov, Pokrývačství Bušta - Výst/2105/2008-Ob 3.2.2009
Rozhodnutí - Fotovoltaická elektrárna Mříč - Alpha Energie - Výst/2023/2008-Bü 4.2.2009
Rozpočet 2009 11.2.2009
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD, Holubov, p. Hájek - Výst/202/2009-Ob 11.2.2009
Rozhodnutí - kanalizační a vodovodní přípojka, Stavitelství Farský - Výst/203/2009-Ob 11.2.2009
Rozhodnutí - Změna využití území - z orné půdy na zahradu - manželé Kubecovi - Výst/2103/2008-Bü 18.2.2009
Veřejná vyhláška 20.2.2009
Rozhodnutí - Brloh, propojení TS obec a TS škola - NN - Výst/1979/2008-Ob 26.2.2009
Rozhodnutí - Rodinný dům s přípojkami, Holubov, manželé Rychlíkovi - Výst/2066/2008-Ob 26.2.2009
Dne 9.3.2009 se v 18:00 hodin uskuteční VZ zastupitelstva 2.3.2009
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD, Nová Ves, manželé Babůrkovi - Výst/247/2009-Ob 4.3.2009
Veřejná vyhláška - značka FO/6844/2009 11.3.2009
Dražební vyhláška - č.j. 8 EX 247/07-29 11.3.2009
Oznámení o zahájení řízení - rekonstrukce a dostavba areálu Grafobal Artypa s.r.o. - Výst/359/2009-Bü 12.3.2009
Doručení veřejnou vyhláškou - Chlum, Horánek, p. Mandát - NN - Výst/279/2009-Ob 12.3.2009
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba rodinného domu, Mříč, pan Trs - Výst/213/2009-Bü 16.3.2009
Rozhodnutí - zemědělská stavba - stáj pro koně, pan Fink - Výst/1903/2008-Bü 18.3.2009
Rozhodnutí - Novostavba RD, Holubov, p. Hájek - Výst/202/2009-Ob 1.4.2009
Veřejná vyhláška - výzva pro vlastníky 1.4.2009
Návrh - změna využití území z ost. plocha na zahradu - manž. Šmejkalovi - Výst/481/2009-Bü 2.4.2009
Rozhodnutí - Novostavba RD, Holubov, p. Číž, pí. Svobodová - Výst/260/2009-Ob 3.4.2009
Počet členů OVK 6.4.2009
Oznámení o zahájení řízení - Rybník I. na Louži Křemže, pan Anderle - Výst/332/2009-Bü 7.4.2009
Oznámení o zahájení řízení - Hospodářský domek - sklad, stavba pro lesnictví, pan Bumba - Výst/304/2009-Bü 7.4.2009
Rozhodnutí - rekonstrukce a dostavba areálu Grafobal Artypa s.r.o. - Výst/359/2009-Bü 7.4.2009
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD Brloh, p. Boháč, pí. Borovková - Výst/392/2009-Ob 8.4.2009
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 9.4.2009
Oznámení o zahájení řízení - přístavba garáže, manželé Paulovi, Chlumeček - Výst/529/2009-Ob 14.4.2009
Varroaza včel 15.4.2009
Varroaza včel 15.4.2009
Varroaza včel 15.4.2009
Varroaza včel 15.4.2009
Varroaza včel 15.4.2009
Návrh závěrečného účtu za rok 2008 - Svazek obcí Vodovod Křemže 20.4.2009
Návrh závěrečného účtu za rok 2008 - Zájmové sdružení obcí Podkletí 20.4.2009
Návrh změny územního plánu č. 3 str. 1 20.4.2009
Návrh změny územního plánu č. 3 str. 2 20.4.2009
Návrh změny územního plánu č. 3 str. 3 20.4.2009
Návrh změny územního plánu č. 3 str. 4 20.4.2009
Návrh změny územního plánu č. 3 str. 5 20.4.2009
Návrh změny územního plánu č. 3 str. 6 20.4.2009
Návrh změny územního plánu č. 3 str. 7 20.4.2009
Návrh změny územního plánu č. 3 - grafická část 20.4.2009
Rozhodnutí - novostavba RD, Nová Ves, manželé Babůrkovi - Výst/247/2009-Ob 27.4.2009
Rozhodnutí - novostavba RD Mříč č.p. 1, pan Trs - Výst/213/2009-Bü 28.4.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 1 4.5.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 2 4.5.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 3 4.5.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 4 4.5.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 5 4.5.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 6 4.5.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 7 4.5.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 8 4.5.2009
Rozbor hospodaření městyse 2008 4.5.2009
Rozbor hospodaření VHC 4.5.2009
Závěrečný účet 2008 4.5.2009
Výběrové řízení - praktický lékař pro děti a dorost 7.5.2009
Rozhodnutí (zamítnutí) - Hospodářský domek, p. Bumba - Výst/304/2009-Bü 20.5.2009
Veřejná vyhláška-volby 21.5.2009
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD, Holubov, manž. Kočerovi - Výst/750/2009-Ob 26.5.2009
Rozhodnutí - Novostavba RD Brloh, pan Boháč, paní Borovková - Výst/392/2009-Ob 1.6.2009
Dražební vyhláška str. 1 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 2 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 3 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 4 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 5 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 6 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 7 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 8 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 9 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 10 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 11 11.6.2009
Dražební vyhláška str. 12 11.6.2009
Veřejná vyhláška 17.6.2009
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD, pan Hlaváč, paní Košecová, Chlum - Výst/933/2009-Ob 17.6.2009
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD, pan Jungbauer, Křemže - Výst/932/2009-Ob 17.6.2009
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba dvougeneračního RD, firma DOLi s.r.o., Chlum - Výst/915/2009-Ob 17.6.2009
Rozhodnutí - Přístavba garáže, manželé Paulovi, Chlumeček - Výst/529/2009-Ob 17.6.2009
Návrh výroku územního rozhodnutí - Stavba RD, pan Stockinger, Chlum - Výst/914/2009-Ob 17.6.2009
VZ Yeastpitelstva městyse Křemže, 29.6.2009, 18:00 hodin 22.6.2009
Oznámení o zahájení řízení - oplocení pozemku parc. č. 478/10 v k.ú. Chlum u Křemže, manželé Pejškovi - Výst/986/2009-Ob 30.6.2009
Rozhodnutí - Novostavba RD, Holubov, manželé Kočerovi - Výst/750/2009-Ob 30.6.2009
Oznámení o zahájení řízení - Oplocení pozemku, manželé Kubecovi - Výst/781/2009-Bü 13.7.2009
Rozhodnutí - Novostavba RD, pan Hlaváč, paní Košecová, Chlum - Výst/933/2009-Ob 15.7.2009
Návrh výroku územního rozhodnutí - Výměna šestibokého stožáru Kleť - VUSS Pardubice - Výst/1103/2009-Bü 15.7.2009
Rozhodnutí - Rybník I. na Louži Křemže, pan Anderle - Výst/332/2009-Bü 27.7.2009
Oznámení o zahájení řízení - Novostavba RD (včetně odstranění stávajícího RD), pan Baier, Brloh - Výst/1106/2009-Ob 27.7.2009
Rozhodnutí - Novostavba RD, Křemže, pan Jungbauer - Výst/932/2009-Ob 27.7.2009
Územní rozhodnutí - oplocení pozemku, manž. Pejškovi, Chlum - Výst/986/2009-Ob 4.8.2009
Veřejná vyhláška - změna územního plánu č. 2 obce Kájov - č.j. 615/09 str. 1 6.8.2009
Veřejná vyhláška - změna územního plánu č. 2 obce Kájov - č.j. 615/09 str. 2 6.8.2009
Rozhodnutí - Novostavba dvougeneračního RD, firma DOLi s.r.o., Chlum -

Archiv vyvěšených dokumentů

 

 
Vyhláška Finančního úřadu
Vyhláška finančního úřadu
Kalkulace ceny VAK
Kalkulace ceny VAK 2
Oznámení registračního úřadu
Počet potřebných podpisů pod peticí
Minimální počet členù okrskové volební komise
Místa konání voleb
Vyhláška EoN
Veřejná vyhláška