Městys Křemže
Městys Křemže
Městys Křemže

Městys Křemže

Městys Křemže se rozkládá v širokém údolí mezi nejvyšší horou Blanského lesa Kletí (1084 m n.m.) a Haberským pohořím s Klukem (741 mn. m.) na březích Křemežského potoka. Katastr celé obce měří 2685 ha a žije zde přibližně 2 900 obyvatel. K obci Křemže patří tyto osady: Chlum, Loučej, Lhotka, Chlumeček, Stupná, Vinná, Chmelná, Bohouškovice, Mříč a rozhledna na Kleti.

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Křemže dne 28.6. 2022, sál radnice Křemže, 18:00 Hodin

Stavební úřad

Povinně zveřejňované informace

Působnost stavebního úřadu: Křemže, Brloh, Holubov, Nová Ves

Kontakt

Bc. Kamil Król - vedoucí  

(řeší k.ú.  Brloh pod Kletí, Jánské údolí, Rojšín, Jánské Údolí-Kovářov, Jaronín-Kuklov, Jaronín, Nová ves u Brloha, Holubov, Třísov)

 

Natália Skýpalová - referent

(řeší k.ú. Křemže a k.ú. Chlum u Křemže)

Úřední hodiny:

  • Pondělí: 7:00 - 17:00
  • Středa: 7:00 - 17:00
  • ostatní dny po tel. domluvě
  • polední pauza 11.00 - 12.00

Informace stavebního úřadu:

Územní řízení a územní souhlas

Žádosto vydání rozhodnutí o umístění stavby-ÚR

Žádosto vydání rozhodnutí o umístění stavby-ÚR.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 42,82 kB

Oznámení záměru-ÚS

Oznámení záměru-ÚS.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,28 kB

Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na stavby

Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 51 kB

Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území

Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 51 kB

Žádost o sdělení k záměru dělení nebo scelování pozemků

Žádost o sdělení k záměru dělení nebo scelování pozemků.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38,07 kB

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plánovací informaci.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 47 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,04 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,46 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 41,05 kB

Žádost o vydání souhlasu podle § 15

Žádost o vydání souhlasu podle § 15.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34 kB

Stavební povolení a ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení-SP

Žádost o stavební povolení-SP.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,26 kB

Ohlášení stavby-OHL

Ohlášení stavby-OHL.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36,68 kB

Ohlášení stavby podle § 104 odst. 1. písm. a až e

Ohlášení stavby podle § 104 odst. 1. písm. a až e.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37,13 kB

Ohlášení stavby podle § 104 odst. 1. písm. f až k

Ohlášení stavby podle § 104 odst. 1. písm. f až k.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 75,5 kB

Žádost o změnu stavby před dokončením

Žádost o změnu stavby před dokončením.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 81,5 kB

Žádost o změnu stavby před dokončením prodloužení termínu

Žádost o změnu stavby před dokončením prodloužení termínu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38 kB

Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na stavby

Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 51 kB

Žádost o dodatečné povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 69,5 kB

Čestné prohlášení stavbyvedoucího a stavebního podnikatele-firma

Čestné prohlášení stavbyvedoucího a stavebního podnikatele-firma.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB

Čestné prohlašení stavbyvedouciho že bude vykonávat odborné vedení provádění stavby-svépomocí

Čestné prohlašení stavbyvedouciho že bude vykonávat odborné vedení provádění stavby-svépomocí.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33 kB

Společné povolení, společné oznámení záměru

Žádost o vydání společného povolení ÚR+SP

Žádost o vydání společného povolení ÚR+SP.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 46,23 kB

Společné oznámení záměru ÚS+OHL

Společné oznámení záměru ÚS+OHL.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36,2 kB

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,72 kB

Užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36,54 kB

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,82 kB

Žadost o vydání rozhodnutí o povolení-zkušebního provozu stavby

Žadost o vydání rozhodnutí o povolení-zkušebního provozu stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 59,5 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,05 kB

Ohlášení dokončení stavby

Ohlášení dokončení stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,39 kB

Čestné prohlášení dokončení stavby - vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DOKONČENÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,92 kB

Žádost o přidělení č.p. nebo č.ev.

Žádost o přidělení č.p. nebo č.ev..docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,39 kB

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (pro stavby povolené před 1.1.2007)

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (pro stavby povolené před 1.1.2007).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54 kB

Dotazník stavebního úřadu

Dotazník stavebního úřadu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,53 kB

Čestné prohlášení o provedení stavby ke kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby

Čestné prohlášení o provedení stavby ke kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB

Ostatní formuláře

Žádost o ověření stavby pasport

Žádost o ověření stavby pasport.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45 kB

Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě vedlejší v souboru staveb dle § 94j stavebního zákona

Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě vedlejší v souboru staveb dle § 94j stavebního zákona.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37,5 kB

Ohlášení odstranění

Ohlášení odstranění.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,22 kB

Zpětvzetí žádosti

Zpětvzetí žádosti.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB

Žádost na opravu údajů v RUIAN

Žádost na opravu údajů v RUIAN.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB

Žádost o opravu rozhodnutí

Žádost o opravu rozhodnutí.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB