Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dům s pečovatelskou službou, Náměstí 11,

Křemže 38203

 

tel. 380 741 193

e-mail: dps@kremze.cz

https://www.dpskremze.cz/

 

Činnost pečovatelské  služby je realizována v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje  (Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , poskytovatelům sociálních služeb)

              Jihočeský kraj                           

 

Pravidla pro poskytování PS

Pravidla pro přidělení bytu

žádost o přidělení bytu

žádost o poskytnutí sociální služby

 

Pečovatelská služba (PS) je služba poskytovaná občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace tedy vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby ve Křemži. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v pracovních dnech, v domácnostech osob a za finanční úhradu. Pečovatelská služba zachovává důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.

      Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací a vyhlášky č. 505/2006/ Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací. Provozovatelem je městys Křemže. Středisko Pečovatelská služba bylo zřízeno na dobu neurčitou, tudíž není plánováno ukončení poskytování služby.

      Cílem pečovatelské služby je pomáhat a podporovat seniory a zdravotně postižené občany Křemže v rozvoji dle jejich možností, schopností a soběstačnosti. Snažíme se umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům  vést v maximální možné míře obvyklý způsob života v jejich přirozeném prostředí, čili tam, kde žijí a jsou obklopeni svými blízkými a známými

      Okruh osob, kterým je PS poskytována:

-      -  senioři a zdravotně postižení občané bydlící na území Křemže, kteří jsou schopni sebeobsluhy, ale bez pomoci druhé osoby nezvládají zajištění chodu domácnosti, zajištění stravy a osobní hygieny

-       - senioři a zdravotně postižení občané bydlící na území Křemže, kterým rodinní příslušníci    pomáhají zajišťovat chod domácnosti, ale chodí do zaměstnání

 

      PS není poskytována, jestliže:

 

-       - PS není schopna poskytnout službu, o kterou senior nebo zdravotně postižený občan žádá

-      -  má PS naplněnu kapacitu a nemůže tudíž poskytnout službu, o kterou senior nebo zdravotně  postižený občan žádá

-       - zdravotní stav seniora nebo zdravotně postiženého občana vyžaduje zajištění nepřetržité péče (domov pro seniory nebo trvalá péče rodinnými příslušníky)

-       - to vylučuje fyzický a psychický stav klienta - bacilonosič, užívání návykových látek (alkohol, drogy), nepřizpůsobivost, agresivní chování.

 

Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na rok 2018