Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 2020

Jihočeský kraj:               Jihočeský kraj 

Podpora kultury: Vítejte na hradě Dívčí Kámen 2020

                                  Divadlo ve Křemži 2020

Nemovité památky: Dívčí kámen, zřícenina hradu, parc.č. 1925/1 v k.ú. Křemže rejstř. č. ÚSKP 22034/3-1350 - VI. Etapa konzervace drobných defektů / kaveren

Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje - SDH Chmelná - vybavení věcnými prostředky, renovace cisterny T-148

Pečovatelská služba - spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností pro poskytování sociálních služeb

Ministerstvo kultury    Ministerstvo kultury

Program záchrany architektonického dědictví: Dívčí kámen, zřícenina hradu, parc.č. 1925/1 v k.ú. Křemže rejstř. č. ÚSKP 22034/3-1350 - zajištění jihozápadního nároží a jihovýchodní části hradby

VISK 3 -  Knihovna Křemže -Podpora vybudování technologického vybavení knihovny jako centra celoživotního vzdlávání- nákup promítacího plátna a dataprojektoru

Ministerstvo práce a sociálních věcí        MPSV

Pečovatelská služba -Podpora mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epiedmií COVID-19

 Pečovatelská služba - dotace na financování zvýšených provozních výdajů  v souvislosti s epidemií COVID-19

Ministerstvo financí       

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny parlamentu a vlády ČR 

Křemže - rekonstrukce vodovodních přípojek u ZŠ

 

Rok  2019

Jihočeský kraj:               Jihočeský kraj 

Pečovatelská služba -spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb

Návrat k tradičním řemeslům v MŠ Chlum  podrobnosti zde

Podpora kultury: Vítejte na hradě Dívčí Kámen 2019

                                  Křemže žije divadlem 2019

Podpora rodinné politiky: MC Křemílek v roce 2019

Nemovité památky: Dívčí kámen, zřícenina hradu, parc.č. 1925/1 v k.ú. Křemže rejstř. č. ÚSKP 22034/3-1350 - V. Etapa konzervace drobných defektů / kaveren

Ministerstvo kultury    Ministerstvo kultury

 

Program záchrany architektonického dědictví: Dívčí kámen, zřícenina hradu, parc.č. 1925/1 v k.ú. Křemže rejstř. č. ÚSKP 22034/3-1350 - zajištění jihozápadního nároží a jihovýchodní části hradby

VISK 3 - Přechod z operačního systému Windows XP na Windows 10 v Knihovně městyse Křemže - počítače pro veřejnost, zřízení veřejné Wifi sítě 

Ministerstvo práce a sociálních věcí        MPSV

Pečovatelská služba - spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností pro poskytování sociálních služeb

Obec přátelská rodině 

Obec přátelská seniorům

 

Rok 2018

Revitalizace Bytového domu Křemže

Rok 2017

Zateplení Kulturního domu ve Chmelné

Rok 2016

Revitalizace Domu s pečovatelskou službou