Městys Křemže
Městys Křemže
Městys Křemže

Městys Křemže

Městys Křemže se rozkládá v širokém údolí mezi nejvyšší horou Blanského lesa Kletí (1084 m n.m.) a Haberským pohořím s Klukem (741 mn. m.) na březích Křemežského potoka. Katastr celé obce měří 2685 ha a žije zde přibližně 2 900 obyvatel. K obci Křemže patří tyto osady: Chlum, Loučej, Lhotka, Chlumeček, Stupná, Vinná, Chmelná, Bohouškovice, Mříč a rozhledna na Kleti.

Dům s pečovatelskou službou

Adresa:

Náměstí 11, Křemže 38203

Činnost pečovatelské  služby je realizována v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje  (Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , poskytovatelům sociálních služeb) 

Veškeré informace o pečovatelské službě nalzenete na www.dpskremze.cz

            Jihočeský kraj                           

Pečovatelská služba (PS) je služba poskytovaná občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace tedy vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby ve Křemži. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v pracovních dnech, v domácnostech osob a za finanční úhradu. Pečovatelská služba zachovává důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.

Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací a vyhlášky č. 505/2006/ Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací. Provozovatelem je městys Křemže. Středisko Pečovatelská služba bylo zřízeno na dobu neurčitou, tudíž není plánováno ukončení poskytování služby.

Cílem pečovatelské služby je pomáhat a podporovat seniory a zdravotně postižené občany Křemže v rozvoji dle jejich možností, schopností a soběstačnosti. Snažíme se umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům  vést v maximální možné míře obvyklý způsob života v jejich přirozeném prostředí, čili tam, kde žijí a jsou obklopeni svými blízkými a známými

Okruh osob, kterým je PS poskytována:

  • senioři a zdravotně postižení občané bydlící na území Křemže, kteří jsou schopni sebeobsluhy, ale bez pomoci druhé osoby nezvládají zajištění chodu domácnosti, zajištění stravy a osobní hygieny
  • senioři a zdravotně postižení občané bydlící na území Křemže, kterým rodinní příslušníci pomáhají zajišťovat chod domácnosti, ale chodí do zaměstnání

PS není poskytována, jestliže:

  • PS není schopna poskytnout službu, o kterou senior nebo zdravotně postižený občan žádá
  • má PS naplněnu kapacitu a nemůže tudíž poskytnout službu, o kterou senior nebo zdravotně  postižený občan žádá
  • zdravotní stav seniora nebo zdravotně postiženého občana vyžaduje zajištění nepřetržité péče (domov pro seniory nebo trvalá péče rodinnými příslušníky)
  • to vylučuje fyzický a psychický stav klienta - bacilonosič, užívání návykových látek (alkohol, drogy), nepřizpůsobivost, agresivní chování.

Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na rok 2018