Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Vítejte na stránkách 

městyse Křemže

OZNÁMENÍ

Upozornění pro veřejnost

Upozorňujeme na výskyt žloutenky typu A v ZŠ a MŠ Křemže. Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě – při nedodržení základních zásad hygieny rukou, tj. umytí po použití WC a před každým jídlem.

Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní:

 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC

 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla, nápojů; je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve rukou), ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.

 rizikové je konzumování jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt ruce

 při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem – doporučujeme přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko

 řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy, kontejnery na odpad, hřiště, MHD apod.)

 důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí

 pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt je vhodné mít u sebe malé balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky

 v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny Krajské hygienické stanice 

Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální cestou. Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. První příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. od průniku viru do organismu). Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:  zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů  nevolnost, nechutenství, zvracení  zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže – odtud název „žloutenka“; nemocný může mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy) Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován na specializovaném infekčním oddělení. Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod. Preventivně se lze proti nákaze nechat naočkovat.

 

První písemná zmínka o Křemži je z roku 1263, kdy patříla Dubenským z Chlumu. V roce 1318 se páni Dubenští rozdělili na dvě větve: chlumskou a křemežskou a Smil postavil na místě bývalé tvrze v Křemži hrad a jeho potomci se psali "Smilové z Křemže".

Křemže

fotografie Aleš Motejl

Poslední z nich Jan Smil byl zajat Oldřichem z Rožmberka, roku 1447 popraven, když předtím Křemži na Janu Smilovi Oldřich vymámil. V roce 1451 prodal Oldřich z Rožmberka Křemži bratrům Přibíkovi a Oldřichovi z Chlumu a v roce 1547 přešla do majetku rodu Častolárů z Dlouhé Vsi. Roku 1678 připadla Zlatokorunskému klášteru a po jeho zrušení roku 1785 k panství Český Krumlov - rodu Schwarzenberků.
V roce 1863 byla Křemže povýšena na město a užívala znaku pánů Dubenských z Chlumu.