Městys Křemže
Městys Křemže
Městys Křemže

Městys Křemže

Městys Křemže se rozkládá v širokém údolí mezi nejvyšší horou Blanského lesa Kletí (1084 m n.m.) a Haberským pohořím s Klukem (741 mn. m.) na březích Křemežského potoka. Katastr celé obce měří 2685 ha a žije zde přibližně 2 850 obyvatel. K obci Křemže patří tyto osady: Chlum, Loučej, Lhotka, Chlumeček, Stupná, Vinná, Chmelná, Bohouškovice, Mříč a rozhledna na Kleti.

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Křemže, 19.10. 18:00 hodin, sál Radnice

Projekty podpořené z dotací

Rok 2021

Jihočeský kraj:Jihočeský kraj

Nemovité památky: Dívčí kámen, zřícenina hradu, parc.č. 1925/1 v k.ú. Křemže rejstř. č. ÚSKP 22034/3-1350 - VII. Etapa konzervace drobných defektů / kaveren

Podpora školství: pořízení vybavení MŠ Chlum - projekt Hodně umím, hodně znám (2.3 MB)

Pečovatelská služba - spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností pro poskytování sociálních služeb

Krajský invetiční fond - Obecní dům Křemže, Školní 127

Ministerstvo kultury    Ministerstvo kultury

 • Program záchrany architektonického dědictví: Dívčí kámen, zřícenina hradu, parc.č. 1925/1 v k.ú. Křemže rejstř. č. ÚSKP 22034/3-1350 - dozdění jihozápadního nároží paláce

Ministerstvo práce a sociálních věcí        MPSV

 • Pečovatelská služba -Podpora mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epiedmií COVID-19
 • Pečovatelská služba - dotace na financování zvýšených provozních výdajů  v souvislosti s epidemií COVID-19
 • Obec přátelská rodině a seniorům - prorodinné a proseniorské aktivity na místní úrovni

Státní fond životního prostředí                                            SFŽP ČR

Národní program životního prostředí - Výměna svítídel veřejného osvětlení v městysu Křemže

Ministerstvo pro místní rozvoj                        

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Logo MMR

Projekt "Rekonstrukce přírodního fotbalového hřiště" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR  z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora rozvoje regionů 2019+

 

 

Rok 2020Jihočeský kraj

Jihočeský kraj:                

 • Podpora kultury: Vítejte na hradě Dívčí Kámen 2020, Divadlo ve Křemži 2020
 • Nemovité památky: Dívčí kámen, zřícenina hradu, parc.č. 1925/1 v k.ú. Křemže rejstř. č. ÚSKP 22034/3-1350 - VI. Etapa konzervace drobných defektů / kaveren
 • Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje - SDH Chmelná - vybavení věcnými prostředky, renovace cisterny T-148
 • Pečovatelská služba - spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností pro poskytování sociálních služeb

Ministerstvo kultury    Ministerstvo kultury

 • Program záchrany architektonického dědictví: Dívčí kámen, zřícenina hradu, parc.č. 1925/1 v k.ú. Křemže rejstř. č. ÚSKP 22034/3-1350 - zajištění jihozápadního nároží a jihovýchodní části hradby
 • VISK 3 -  Knihovna Křemže -Podpora vybudování technologického vybavení knihovny jako centra celoživotního vzdlávání- nákup promítacího plátna a dataprojektoru

Ministerstvo práce a sociálních věcí        MPSV

 • Pečovatelská služba -Podpora mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epiedmií COVID-19
 • Pečovatelská služba - dotace na financování zvýšených provozních výdajů  v souvislosti s epidemií COVID-19

Ministerstvo financí       

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny parlamentu a vlády ČR

Křemže - rekonstrukce vodovodních přípojek u ZŠ


Rok 2019Jihočeský kraj

Jihočeský kraj:                

 • Pečovatelská služba -spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb
 • Návrat k tradičním řemeslům v MŠ Chlum (6.79 MB)
 • Podpora kultury:
  • Vítejte na hradě Dívčí Kámen 2019
  • Křemže žije divadlem 2019
 • Podpora rodinné politiky: MC Křemílek v roce 2019
 • Nemovité památky: Dívčí kámen, zřícenina hradu, parc.č. 1925/1 v k.ú. Křemže rejstř. č. ÚSKP 22034/3-1350 - V. Etapa konzervace drobných defektů / kaveren

Ministerstvo kultury    Ministerstvo kultury

 • Program záchrany architektonického dědictví: Dívčí kámen, zřícenina hradu, parc.č. 1925/1 v k.ú. Křemže rejstř. č. ÚSKP 22034/3-1350 - zajištění jihozápadního nároží a jihovýchodní části hradby
 • VISK 3 - Přechod z operačního systému Windows XP na Windows 10 v Knihovně městyse Křemže - počítače pro veřejnost, zřízení veřejné Wifi sítě 

Ministerstvo práce a sociálních věcí        MPSV

 • Pečovatelská služba - spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností pro poskytování sociálních služeb
 • Obec přátelská rodině 
 • Obec přátelská seniorům

Rok 2018

Revitalizace BD Křemže


Rok 2017

Zateplení KD Chmelná


Rok 2016

V roce 2016 se jako další v řadě podařila díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj-Operační program Životní prostředí, revitalizace Domu s pečovatelskou službou ve Křemži. Podařilo se provést kompletní zateplení s novou fasádou, výměnu všech oken a související rekonstrukce balkonů. Vzhledem k tomu, že objekt byl ve stavu svého již dávného vzniku, díky této revitalizaci došlo k výraznému zlepšení bydlení našich starých a zdravotně hendikepovaných spoluobčanů a pro obec to znamená velmi významné zlepšení tepelně isolačních vlastností objektu a s tím související úspora energií. Nezanedbatelný je samozřejmě i estetický přínos do prostoru náměstí.

Zateplení Domu s pečovatelskou službou bylo již pátým objektem zatepleným za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj-operačního programu Životní prostředí. V minulých letech tak již bylo realizováno zateplení a výměna oken Základní školy Křemže, Mateřské školy Křemže, Mateřské školy Chlum a Domu služeb Křemže.

Ing. Josef Troup, starosta

dps KřemžeDPS KřemžeDPS KřemžeDPS Křemže

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
1
3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2